Cyclone Corporal – 6 Sessions

Redueix el volum, elimina la cel·lulitis, drena els líquids i reafirma la pell a la mateixa sessió.

605.00

Cyclone Corporal – 6 Sessions

Cyclone inclou 5 tecnologies en 4 manipuls.

Ultrasons (U.S.) cavitacionals.
Ultrasons focalitzats d’alta intesitat (H.I.F.U).
Vacumterapia.
Radiofreqüència bipolar i radiofreqüència monopolar.
CYCLONE ens permet dispensar un tractament corporal complet, desfibrosant, liporeducció, drenatge limfàtic i reafirmació corporal i facial.

Sol·licita més informació sobre el tractament!

Sol·licita més informació sobre el tractament!