Massatge Circulatori

El Massatge Circulatori és una tècnica que té per finalitat la d’activar el reg sanguini.

Durada: 60 minuts.

45.00

El Massatge Circulatori és una tècnica que té per finalitat la d’activar el reg sanguini i limfàtic afavorint l’intercanvi cel·lular. En mobilitzar els líquids corporals, s’aconsegueix d’una banda, que els nutrients arribin millor a les cèl·lules, i de l’altra, que les toxines circulants assoleixin els òrgans i ganglis encarregats d’eliminar-les.

La tècnica consisteix a mobilitzar els líquids corporals, actuant directament sobre els vasos sanguinis i limfàtics, i indirectament sobre les terminacions neuromotores. Aquest procediment afavorirà el funcionament del múscul cardíac i intensificarà la distribució sanguínia des dels òrgans interns cap als músculs i la pell. Com a resultat, hi haurà un increment en la temperatura corporal que escalfarà i transformarà els teixits, prevenint lesions circulatòries.

La incidència en cada un dels circuits és diferent segons es tracti del sistema circulatori sanguini, arterio-venós o limfàtic:

Circulació venosa

Els vasos sanguinis venosos circulen a nivell superficial, de manera que el massatge es realitza en la mateixa direcció de la sang a les venes, és a dir, des de les extremitats en direcció al cor. Aquest procediment incrementa el flux de la sang que va de retorn al cor, millora el filtratge d’aquesta, i estimula la funció de les vàlvules d’entrada i sortida del múscul cardíac.

Circulació arterial

El sistema de vasos arterials es mou profundament dins de l’organisme, de manera que el massatge no actua de manera tan directa sobre ells, com sí que ho fa en la circulació venosa. En tractar les masses musculars profundes mitjançant la bona distribució de l’oxigen i nutrients, que millora l’estat tròfic de la musculatura i la pell, s’aconsegueix també que la sang arterial circuli de forma més fluida.

Circulació limfàtica

El sistema limfàtic, juntament amb la circulació venosa, és l’encarregat de purificar l’organisme. Aquesta circulació es mou a la pell. Amb un massatge suau és suficient per mobilitzar els líquids retinguts, per al seu filtratge i desguàs.

En aquest massatge es poden utilitzar diferents maniobres – depenent del problema a tractar – descontracturants, tonificants, estimulants, relaxant i drenants.

Sol·licita més informació sobre el tractament!

Sol·licita més informació sobre el tractament!