Drenatge Limfàtic Manual

El Drenatge Limfàtic Manual conegut també com a LDM.

Durada: 60 minuts.

45.00

Aquests moviments tenen com a objectiu mobilitzar la limfa i per a fer-ho s’han de realitzar lentament i amb una pressió suau. Aquesta és una de les principals diferències amb el massatge, ja que en el massatge a través d’amassaments i friccions s’intenta produir un increment de flux sanguini en una zona concreta. En canvi en Drenatge limfàtic manual el que s’intenta és evitar la congestió de líquids (limfa i sang) en zones on n’hi ha un excés.

El sistema limfàtic té com a propietat transportar i netejar les substàncies de rebuig que genera el mateix cos i un cop feta aquesta tasca dipositar les substàncies en el torrent sanguini per afavorir la seva eliminació per via urinària.

La segona propietat destacable del sistema limfàtic és conduir substàncies estranyes o que puguin ser nocives per l’organisme, cap als ganglis limfàtics on les cèl·lules immunitàries s’encarregaran de neutralitzar-los i eliminar-los de cos pel mecanisme abans explicat.

Les aplicacions del drenatge limfàtic son:

Col·laborar en l’eliminació de toxines i excés de líquids del cos.
Sedar el sistema nerviós i inhibir el dolor.
Regulació del to muscular voluntari i involuntari.
Potenciar el sistema immunitari.

I per tant estaria indicat en patologies com: edemes, cames inflades, retenció de líquids, cel·lulitis, problemes circulatoris, estrenyiment, dolor, malalties autoimmunitàries, etc.

Sol·licita més informació sobre el tractament!

Sol·licita més informació sobre el tractament!